Sai, tượng đài có tên Công trường Chiến sĩ trận vong

Ở vị trí tháp nước cũ, ngày 11/11/1927, Pháp cho xây dựng một cụm tượng đài các chiến sĩ đã hy sinh trong Thế chiến thứ nhất với một đài cao có hồ nước nhỏ xung quanh và ba tượng lính Pháp bằng đồng.

Trong thế chiến thứ nhất, có gần 90.000 binh lính Pháp và Đông Dương, đa số là người Việt Nam bị bắt làm lính và đưa sang châu Âu đánh nhau với quân Đức hoặc làm thợ trong các công xưởng quân sự.

Dân chúng gọi đây là “Công trường Ba Hình”, còn tên chính thức là “Công trường Chiến sĩ trận vong”. Các tượng đài này tồn tại đến năm 1956 thì bị Chính quyền Việt Nam Cộng hòa phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ. Giao lộ cũng được đổi tên thành Công trường Chiến sĩ.

Công trường Ba Hình. Ảnh tư liệu
Công trường Ba Hình. Ảnh tư liệu

Tác giả Lý Nhân trong Thiệu – Kỳ một thời hãnh tiến, một thời suy vong (NXB Công an Nhân dân – 2000) cho rằng, việc đập phá tượng đài Chiến sĩ trận vong xảy ra vào năm 1965.

“Mở màn các tướng lãnh Việt đã ngầm xúi giục một số học sinh sinh viên kéo nhau tới công trường Chiến sĩ ở đường Duy Tân đập phá tượng đài chiến sĩ Pháp”, sách này viết.

Câu 3: Khoảng 1965-1967, công trình Hồ Con Rùa ngày nay được xây dựng theo thiết kế của ai?

a. Kiến trúc sư Nguyễn Kỳ

b. Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ

c. Nhóm kiến trúc sư Félix Olivier, Ernest Guichard và Eugène Ferret

PV/vnexpress.net

One bình luận

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *