Thi công phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sai, đường Nguyễn Huệ từng là con kênh đào

Kinh Lớn (nghĩa là con kênh to lớn) dẫn nước từ sông Sài Gòn vào thành Gia Định, do Nguyễn Ánh cho đào năm 1790. Con kênh bắt đầu từ bến Bạch Đằng chạy thẳng đến trước cổng UBND TP HCM hiện nay.

Thời Pháp thuộc, người Pháp cũng gọi Kinh Lớn với tên tương tự trong tiếng Pháp là “grand”. Người Việt đôi khi còn gọi Kinh Lớn là Kinh Chợ Vải vì nơi đây hoạt động buôn bán vải vóc khá nhộn nhịp.

Năm 1861, nghị định quy định giới hạn và ấn định địa phận thành phố Sài Gòn được ban hành, Kinh Lớn được đổi tên thành kênh Charner theo tên đô đốc Charner – người ban hành quy định giới hạn địa phận thành phố này.

Câu 2: Cuối thế kỷ 19, hai con đường chạy song song dòng kênh tên là gì?

a. Charner và Rigault de Genouilly

b. Charner và Kinh Lớn

c. Charner và Kinh Chợ Vải

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *