Sacombank tạm ngừng giao dịch ATM để nâng cấp

Sacombank tạm ngừng giao dịch ATM để nâng cấp

Từ 23 giờ ngày 17-3 đến 7 giờ ngày 18-3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống thẻ nên sẽ tạm ngưng tất cả giao dịch thẻ Sacombank cũng như các kênh chấp nhận thẻ của Sacombank (máy ATM, máy POS, cổng thanh toán điện tử).

Từ 23 giờ ngày 17-3 đến 7 giờ ngày 18-3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống thẻ nên sẽ tạm ngưng tất cả giao dịch thẻ Sacombank cũng như các kênh chấp nhận thẻ của Sacombank (máy ATM, máy POS, cổng thanh toán điện tử).

Riêng đối với giao dịch mua, đăng ký, kích hoạt thẻ trả trước (prepaid) sẽ tạm ngưng từ 23 giờ ngày 16-3 đến 7 giờ ngày 18-3.

Sacombank tạm ngừng giao dịch ATM để nâng cấp
Sacombank tạm ngừng giao dịch ATM để nâng cấp

Kể từ sau 7 giờ ngày 18-3, tất cả giao dịch thẻ và các kênh chấp nhận thẻ của Sacombank sẽ hoạt động bình thường trở lại.

Việc bảo trì và nâng cấp hệ thống thẻ của Sacombank nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ hơn nữa cũng như phát triển thêm các tiện ích mới của thẻ, đáp ứng ngày càng tối ưu nhu cầu của khách hàng.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *