Chính sách

Chính sách sử dụng:

  1. Mọi quyền đăng nhập vào ứng dụng cần được bảo mật không tiết lộ ra bên ngoài.
  2. Không chia sẻ quyền khi không cần thiết.
  3. Chỉ được quyền đăng nhập vào ứng dụng khi được chia sẻ quyền. Mọi hành vi khác đều là xâm phạm quyền riêng tư.
  4. Quyền đăng nhập vào ứng dụng sẽ do chủ sở hữu ứng dụng cấp.
  5. Các cá nhân được share quyền có trách nhiệm theo dõi ứng dụng. Theo dõi hoạt động, doanh thu.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *